Debian/Ubuntu repository

Като почитател на отворения кон и свободния софтуер, съм създал хранилище за пакети за Debian и Ubuntu. В него за момента има пакет за една програма създадена от Пею Йовев наречена просто Radio. За в бъдеще планирам тук да кача и мета пакети за по-бързо и лесно инсталиране на всичко необходимо за един уеб-сървър под операционните системи Ubuntu и  Debian.

адреса на repository е  http://repo.danaildr.eu/

За да добавите хранилището е необходимо да редактирате файла  /etc/apt/sources.list и да добавите следния ред.

deb http://repo.danaildr.eu/ binary/

следващата стъпка е да обновин списъка с хранилища на нашата система с командата

sudo apt-get update

 

За инсталиране на радиото изпълнете командата

sudo apt-get install peyo-radio

 

 

Реклама